Công Phượng: "Ước mơ đã thực hiện, nhưng còn thành công thì vẫn chưa đến"