Đặng Văn Lâm rời Việt Nam về Nga thăm gia đình sau 2 năm