HLV Park Hang seo tinh nghịch "sút mông" Đoàn Văn Hậu trong buổi tập