Minh Vương: "Không câu lạc bộ nào tốt hơn HAGL vào lúc này"