Trợ lý tuyển nữ về chịu tang bố sau trận trắng Myanmar