Văn Toàn bắt chước Quế Ngọc Hải sút tung lưới thủ môn Tuấn Anh