Tại cuộc đua Grand Prix diễn ra ở Nhật Bản, Bottas đã xuất sắc về thứ nhất