Bremen

Bremen

  • http://www.werder.de/
  • Bremen, Đức
  • +49 (1805) 937 337
Quốc tịch: Đức
Sân nhà: Weserstadion
Thành lập: 1899
Sức chứa: 42,358
Bremen