Crystal Palace

Crystal Palace

  • http://www.cpfc.co.uk
  • Luân Đôn, Anh
  • +44 (208) 768 6000
Quốc tịch: Anh
Sân nhà: Selhurst Park
Thành lập: 1905
Sức chứa: 26,309
Crystal Palace