Man City

Man City

  • mcfc.co.uk
  • Manchester, Anh
  • +44 (870) 062 1894
Quốc tịch: Anh
Sân nhà: Etihad
Thành lập: 1880
Sức chứa: 48,000
Man City