SC Paderborn 07

SC Paderborn 07

  • www.scp07.de
  • Paderborn, North Rhine-Westphalia
Quốc tịch: Đức
Sân nhà: Benteler Arena
Thành lập: 1907
Sức chứa: 15,300
SC Paderborn 07
Chưa có bài viết về SC Paderborn 07!