West Ham

West Ham

  • http://www.whufc.com/
  • Thành phố London
  • +44 (208) 548 2748
Quốc tịch: Anh
Sân nhà: Olympic
Thành lập: 1895
Sức chứa: 60,010
West Ham